Generalny Wykonawca Wrocław – Budownictwo Mieszkalne Wrocław

Budownictwo mieszkalne w ostatnich kilkunastu latach zalicza stałe wzrosty. Według danych GUS od stycznia do listopada 2017 roku oddano do użytku aż 157,4 tysiąca mieszkań, co stanowi prawie 9% wzrost w stosunku do analogicznego okresu w roku 2016. Największe różnice wzrostowe w ilości oddawanych mieszkań obserwowało się w województwie kujawsko-pomorskim oraz wielkopolskim. Także rok 2018 wydaje się być wzrostowym dla budownictwa mieszkaniowego, gdyż liczba rozpoczętych i oddanych do użytku mieszkań za miesiąc styczeń, jest większa, niż w styczniu 2017 roku.

Budownictwo mieszkalne rozwija się tak rekordowym tempie, głównie z uwagi na stale wzrastające zainteresowanie odbiorców, popyt jest ciągle widoczny i nie zaspokaja go w pełni, istniejąca podaż. Z tego też względu budowa bloków mieszkalnych, szczególnie w dużych miastach, stanowi świetnie rozwijający się segment rynku budowlanego.

Kompleksowy wykonawca budowlany powinien w pełni dbać o rzetelność, jasność i klarowność strony formalnej, co w efekcie mocno wpływa także na jakość otrzymywanej przez Inwestora całościowej usługi.

Każdy realizator inwestycji mieszkaniowych powinien szczególnie mocno dbać o jakość oferowanych usług, z uwagi na złożoną wartość jaka stanowi sektor usług mieszkaniowych. Nie jest to tylko kwestia finansowa, ale także przedmiot jednostkowych potrzeb, a ich fachowe zaspokojenie rzutuje często na całe życie klientów.